Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Marcin Banach

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo informuje, o realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo" w ramach umowy dotacji nr 00179/17/10032/OZ-LZ/D z dnia 03.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „SYSTEM -Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część 1) - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" kwota dofinansowania w wysokości 57 744,51 zł obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Załączniki: